Rubriky
Společnost

Dělení společnosti

Co si představíte pod pojmem společnost? Co si většina lidí představí, tak je skupina jednotlivců, anebo společnost z ekonomického hlediska.

Jak jsem již zmínila výše, ze sociálního hlediska je společnost chápána jako skupina jednotlivců, jednotlivci mají společné zájmy. Členové mohou pocházet z různých etnických skupin (národnost aj.), mohou být věkově různorodí, jiné pohlaví, náboženské vyznání, státní příslušnost. Co vše je chápanou jako společnost? Jako Česká republika tvoříme společnost, takže národ tvoří společnost. Dále občané státu nebo nějaká kulturní skupina.

mapa světa

Typy společností

  1. Tradiční společnost – tradiční = stabilní

Tento druh společnosti se vyskytoval od neolitické revoluce až do počátku průmyslové revoluce.

Hlavní znakem tradiční společnosti je dělba práce. Proč dělba práce? Jelikož je velmi stabilní a symbolem je náboženství.

  1. Moderní společnost

Navazuje na tradiční společnost, tudíž vznikla na počátku průmyslové revoluce. Hlavními znaky této společnosti jsou urbanizace, industrializace, rozvoj obchodu, globalizace.

Pro ty z vás, kteří by nevěděli, co je to urbanizace. Je to proces, při kterém se lidé stěhují z venkova do měst, mění tak jejich způsob života od úplný základů.

Není konzervativní jako předchozí společnost, jelikož je velmi dynamická a neustále se mění. Symbolickým universem se stala věda.

česká vlajka

  1. Globální společnost

Jedná se o společnost, kterou tvoří sociální útvary se spontánně bohatým sociálním životem.

  1. Komplexní společnost

Zahrnuje diferencované systémy, které tvoří dohromady celek.

  1. Společnost literární

Toto označení můžeme najít hlavně v kulturně antropolické literatuře pro společnosti.

  1. Primitivní společnost

Společnost na relativně nízké úrovni politického a ekonomického vývoje. Využívání vlastní fyzické síly a nízká úroveň technologie.

Tak a takovým způsobem můžeme rozdělit společnost ze sociálního hlediska.

Rubriky
Společnost

Jak mě vidí ostatní

Co si o mě myslí moje rodina? Mají mě rádi kolegové na pracovišti? Nepůsobí moje chování zvláštně? Proč se ten člověk na mě tak divně dívá? Tyto otázky nás pronásledují každý den, ať jsme zrovna ve společnosti druhých nebo úplně sami. Není na tom nic zvláštního, protože člověk je tvor společenský a touží být respektován. Přístup každého se různí podle povahy, nálady a spousty dalších věcí. Někteří lidé na sebe rádi poutají pozornost zatímco jiní neradi prosazují své myšlenky a názory a radši se nespokojeni podřídí jiným. Aby se nám na světě dobře žilo, je třeba respektovat přístupy druhých.

společní kamarádi

Lidé, kteří rádi poutají pozornost

V prvé řadě je potřeba říct, že projevovat svoji individualitu, názory a myšlenky rozhodně není špatně. Těmto lidem často tolik nezáleží, co si o nich druzí myslí. Nemají problémy se sebevědomím a dosahováním svých životních cílů. Na druhou stranu pro ostatní může často těžké s nimi být v jedné místnosti a diskutovat s nimi, protože někteří mívají tendenci brát svůj názor jako obecnou pravdu a snaží se ho vnutit ostatním. Sebevědomí lidé nemívají problém se prosadit, ale musí velmi dbát na to, aby svým přístupem neodradili ostatní od kontaktu s nimi. Nejde pouze o společenské a přátelské vztahy, ale také o případné obchodní záležitosti a získávání zaměstnanců či shánění zaměstnání.

malé sebevědomí

Lidé, kteří se méně projevují

Ani zde není nic špatně. Méně výrazné osobnosti se dokážou vcítit lépe do druhých a pomoci jim. Dokáží se lépe vyrovnat případným neúspěchem. Také jsou schopni dosáhnout svých cílů, ale často jim to trvá déle, ale nepoztrácí při tom přátele a neznepřátelí si při rozhodování ostatní. Často se jim ale jejich názor nepodaří prosadit, protože se vyhýbají hádkám a mnohdy radši ustoupí, než aby někomu byť jen zdánlivě ublížili nebo ho nějak poškodili. Tito lidé by se rozdali pro druhé a málo myslí na osobní prospěch, což je ale do jisté míry velmi důležité.

Rubriky
Společnost

Společnost a předsudek

Jako společnost označujeme skupinu jednotlivců různého věku, pohlaví, etnika, národnosti, atd. Dále společnost můžeme dělit dle společných zájmů. Definic i charakteristik je mnoho. Co je ovšem důležité. V tomto článku budeme společnost chápat jako všechny lidi světa, všech barev, ras, etnik, pohlaví, věku, dohromady.
Rodinná oslava
Předsudek je chápán, jako negativní stereotyp. Nevychází ze zkušenosti, ale pouze z doslechu, nebo nepravdivého mínění.
Předsudek v dnešní době definuje spoustu věcí. Už od mala dětem vštěpujeme jisté předsudky. Bezdomovci jsou zlý, černoši kradou, blondýny jsou hloupé, to všechno jsou předsudky. Myslíte si, že je správné, aby naše děti vstupovali do života rovnou s negativním názorem na nějakou věc, nebo skupinu obyvatel, či rasu? Já si myslím, že rozhodně ne. Věta, že politici jsou zloději, je velmi častá a když ji naše dítě slýchá už od mala, bude si to myslet taky a nikdy nemusí jít k volbám, protože přeci všichni politici kradou… Ať už je to tak, či ne, nenecháme jednotlivce, ať si udělá vlastní názor, svým předsudkem mu vnutíme svůj názor, nebo názor skupiny.
V dnešní době je předsudek užíván také jako politický nástroj. Politické strany využívají našeho předsudku proti muslimům a říkají, jak se jich hodlají zbavit atd.
Večerní párty
To je příklad užití předsudku k získání přízně společnosti. Dokonce už i věda chápe předsudek jako nástroj, bez kterého se nedá žít.
Dle mého názoru je předsudek špatný, definuje nás, předurčuje, kdo se kým může stát, vrhá negativní světlo na někoho, kdo za to třeba ani nemůže. Předsudek nás okrádá, okrádá nás o přátelství, spolupráci, svobodu, jasné myšlení, atd. Nesnesu, když někdo říká, že všichni muslimové jsou špatní, protože Islámský stát je teroristická organizace. Spousta muslimů je milá, pohostinná, zdvořilá a mnohdy lépe vychovaná, než většina Evropanů, ale předsudek nás nutí myslet si opak. Proto si tvořte, vlastní názory a nešiřte předsudky dál.