Rubriky
Společnost

Dělení společnosti

Co si představíte pod pojmem společnost? Co si většina lidí představí, tak je skupina jednotlivců, anebo společnost z ekonomického hlediska.

Jak jsem již zmínila výše, ze sociálního hlediska je společnost chápána jako skupina jednotlivců, jednotlivci mají společné zájmy. Členové mohou pocházet z různých etnických skupin (národnost aj.), mohou být věkově různorodí, jiné pohlaví, náboženské vyznání, státní příslušnost. Co vše je chápanou jako společnost? Jako Česká republika tvoříme společnost, takže národ tvoří společnost. Dále občané státu nebo nějaká kulturní skupina.

mapa světa

Typy společností

  1. Tradiční společnost – tradiční = stabilní

Tento druh společnosti se vyskytoval od neolitické revoluce až do počátku průmyslové revoluce.

Hlavní znakem tradiční společnosti je dělba práce. Proč dělba práce? Jelikož je velmi stabilní a symbolem je náboženství.

  1. Moderní společnost

Navazuje na tradiční společnost, tudíž vznikla na počátku průmyslové revoluce. Hlavními znaky této společnosti jsou urbanizace, industrializace, rozvoj obchodu, globalizace.

Pro ty z vás, kteří by nevěděli, co je to urbanizace. Je to proces, při kterém se lidé stěhují z venkova do měst, mění tak jejich způsob života od úplný základů.

Není konzervativní jako předchozí společnost, jelikož je velmi dynamická a neustále se mění. Symbolickým universem se stala věda.

česká vlajka

  1. Globální společnost

Jedná se o společnost, kterou tvoří sociální útvary se spontánně bohatým sociálním životem.

  1. Komplexní společnost

Zahrnuje diferencované systémy, které tvoří dohromady celek.

  1. Společnost literární

Toto označení můžeme najít hlavně v kulturně antropolické literatuře pro společnosti.

  1. Primitivní společnost

Společnost na relativně nízké úrovni politického a ekonomického vývoje. Využívání vlastní fyzické síly a nízká úroveň technologie.

Tak a takovým způsobem můžeme rozdělit společnost ze sociálního hlediska.