Biblická Nábotova vinice existovala

Archeologové přišli s důkazem, že skutečně existovala Nábotova vinice z biblického starého zákona, pro kterou nechala královna Jezabél ukamenovat k smrti Nábota Jizreelského. V Bibli se píše, tento Nábot Jizreelský měl vinici v Jizre\’elu, hned vedle paláce samařského krále Achaba. Král Achab požádal jednoho dne Nábota, aby mu svoji vinici prodal, protože z ní chtěl udělat svoji vlastní zelinářskou zahradu. Nábot se zhrozil a prohlásil „Chraň mě Hospodin, abych ti dal dědictví po svých otcích!”. Když se to dozvěděla manželka krále, královna Jezábel, pojala krutý plán, a to, že nechá Nábota na základě falešného a křivého obvinění ukamenovat k smrti. A tak se také stalo. Biblická první kniha královská možná vypráví pravdivý příběh, neboť archeologové lokalizovali oblast, kde se Nábotova vinice nejspíše v minulosti nacházela.
vinice pod zříceninou

Záhadná vinice

Věci se již dlouho dohadovali, jestli skutečně Nábotova vinice vůbec existovala, anebo byla pouze vymyšleným mýtickým místem. Nyní se zdá, že existovala, neboť archeologové tvrdí, že našli její místo. Podle jedné z předních členek výzkumného týmu, bylo zmiňované biblické Jizre\’elské údolí skutečně významnou oblastí v produkci vína v biblických dobách. Toto se právě shoduje s příběhem o Nábotově vinici ve Starém zákoně. Jedná se o veliké údolí, které se rozkládá na severu Izraele. Právě v období starověku mělo velmi strategický význam, neboť Jizre\’elským údolím procházela jedna z nejdůležitějších obchodních cest, které vedly mezi Egyptem a Mezopotámií.
hrozny ve vinici

Objev v údolí

Archeologové s pomocí laserové technologie analyzovali získané údaje z regionu Jizre\’elského údolí a objevili zde několik lisů na víno a také olivy.  Mimoto v údolí odhalili více než stovku jam, které mají tvar láhve a byly vytesány do skalního podloží.  Znalci se domnívají, že tyto jámy sloužily k uskladnění vína. Vinice, která se v Jizre\’elském údolí nacházela, byla nejspíše založena již před rokem 300 před naším letopočtem, což se shoduje s časovým obdobím, kdy měl Nábot na tomto místě vyráběl víno.