Nabízíme vám možnost kurzů asertivity


Co používáte dennÄ›? KartáÄek na zuby, zní vaÅ¡e odpovÄ›Ä? Koupelnu, zní odjinud. Možná příbor, říká další. Ale nikdo z vás nemá tak úplnÄ› pravdu. Ano, nejrůznÄ›jší nástroje a přístroje mnoho z nás používá skuteÄnÄ› téměř dennÄ›. Platí to o mobilních telefonech, poÄítaÄích, elektÅ™inÄ› obecnÄ›. To, o Äem se zde ale chceme bavit, to nemá žádný vypínaÄ, nemá to žádný tvar ani barvu. Bavíme se zde o komunikaci. Ano, každý z nás dennÄ› komunikuje. Ale zdaleka ne každý z nás umí správnÄ› komunikovat. Asertivita je to, co mnoha lidem v kontaktu s ostatními chybí. My vám nyní nabízíme možnost, jak se ji nauÄit.

Spolehlivá metoda pro jednání s lidmi

ChtÄ›li byste vÄ›dÄ›t více? ChtÄ›li byste vÄ›dÄ›t, v Äem tkví výhody asertivního jednání, asertivní komunikace? NavÅ¡tivte náš web, naÅ¡e internetové stránky a pÅ™eÄtÄ›te si tam, co vÅ¡echno vás náš kurz může nauÄit. A také nauÄí, pokud máte skuteÄný zájem se svým životem nÄ›co udÄ›lat, pokud máte vůli se rozvíjet. NaÅ¡e nabídka, to je vaÅ¡e Å¡ance na lepší život, tak toho využijte! NaÅ¡e metody skuteÄnÄ› fungují!