Společnost a předsudek

Jako společnost označujeme skupinu jednotlivců různého věku, pohlaví, etnika, národnosti, atd. Dále společnost můžeme dělit dle společných zájmů. Definic i charakteristik je mnoho. Co je ovšem důležité. V tomto článku budeme společnost chápat jako všechny lidi světa, všech barev, ras, etnik, pohlaví, věku, dohromady.
Rodinná oslava
Předsudek je chápán, jako negativní stereotyp. Nevychází ze zkušenosti, ale pouze z doslechu, nebo nepravdivého mínění.
Předsudek v dnešní době definuje spoustu věcí. Už od mala dětem vštěpujeme jisté předsudky. Bezdomovci jsou zlý, černoši kradou, blondýny jsou hloupé, to všechno jsou předsudky. Myslíte si, že je správné, aby naše děti vstupovali do života rovnou s negativním názorem na nějakou věc, nebo skupinu obyvatel, či rasu? Já si myslím, že rozhodně ne. Věta, že politici jsou zloději, je velmi častá a když ji naše dítě slýchá už od mala, bude si to myslet taky a nikdy nemusí jít k volbám, protože přeci všichni politici kradou… Ať už je to tak, či ne, nenecháme jednotlivce, ať si udělá vlastní názor, svým předsudkem mu vnutíme svůj názor, nebo názor skupiny.
V dnešní době je předsudek užíván také jako politický nástroj. Politické strany využívají našeho předsudku proti muslimům a říkají, jak se jich hodlají zbavit atd.
Večerní párty
To je příklad užití předsudku k získání přízně společnosti. Dokonce už i věda chápe předsudek jako nástroj, bez kterého se nedá žít.
Dle mého názoru je předsudek špatný, definuje nás, předurčuje, kdo se kým může stát, vrhá negativní světlo na někoho, kdo za to třeba ani nemůže. Předsudek nás okrádá, okrádá nás o přátelství, spolupráci, svobodu, jasné myšlení, atd. Nesnesu, když někdo říká, že všichni muslimové jsou špatní, protože Islámský stát je teroristická organizace. Spousta muslimů je milá, pohostinná, zdvořilá a mnohdy lépe vychovaná, než většina Evropanů, ale předsudek nás nutí myslet si opak. Proto si tvořte, vlastní názory a nešiřte předsudky dál.