Fenomén bytového divadla stále žije

Přestože je éra bytového divadla spjata s dobou normalizace, jeho odkaz je stále živý, a to zejména na alternativní divadelní scéně. Samotný vznik tohoto svérázného typu umění, ale není produktem normalizace, nýbrž spíše transformací historických představení, pro která nebyl prostor v klasických divadlech a nebo byla záměrně hrána pouze pro vybranou skupinu diváků. V případě vzniku bytového divadla vzešla inspirace z druhého případu, protože za socialismu měli politicky nepohodlní herci zákaz veřejného vystupování a vlastní tvorby.
herci v aféře

Vlasta Chramostová

U nás je vznik tohoto typu umění spjat s iniciativou herečky Vlasty Chramostové, která na počátku sedmdesátých let minulého století nesměla veřejně vystupovat. Situaci vyřešila tak, že začala pořádat tajná představení ve vlastním bytě. Hosté i herci byli převážně osobnosti tehdejšího disentu, například Václav Havel nebo Pavel Landovský. Na činnosti divadla se podílel i manžel Vlasty Chramostové kameraman a mimo jiné také signatář Charty 77 Stanislav Milota.
potěšení prarodičů

Specifikem doby bylo, že tito umělci neměli za svá vystoupení žádnou odměnu. Veškerá jejich činnost byla dobrovolná a nesla rysy politické nespokojenosti s tehdejšími poměry. Zároveň si zakázaní umělci stále udržovali znalosti svého řemesla.

Současnost

Dnes je bytové divadlo spjato s alternativní scénou a undergroundem. Nejznámější spolky provozující tuto činnost jsou Krytové divadlo Orfeus nebo spolek Kašpar, který je sice známý z Divadla v Celetné, ale zároveň vystupuje i v nedalekém Bytovém divadle Ferdinanda Vaňka.

Bytová představení jsou oproti klasickému divadlu uvolněnější a divák se může díky těsné blízkosti herců zcela soustředit na děj, do kterého může i promlouvat. Neformální oblečení je na takovýto typ umění zcela přípustný. Více si o bytovém divadle můžete přečíst také na této adrese: .