Věda je důležitá

Co by to bylo za svět, kdyby neexistovala věda? Myslím, že by náš svět vypadal úplně jinak, kdyby věda nebyla a myslím tím, že svět by byl horší. Neměli bychom elektřinu, světlo, ani teplo nebo plyn. I když jsou nějaké komodity čistě přírodní a vykazují svou aktivitu sami od sebe, například slunce, tak bychom ale neuměli využít jejich dalších předností. Například sluneční energie nebo vodní energie. To by nic takového nebylo, kdyby nebyla věda a nikdo by se neučil. Proto je velmi důležité, abychom měli všechny vědce světa v úctě a vážili si jich, protože i jen díky nim si máme, jak ohřát jídlo, spláchnout toaletu nebo si obléknout šaty. Ano, pokud by nebylo vědců a vědy, tak bychom neměli ani oblečení. Vždyť kdo by vynalezl látku nebo její zpracování? Vím, že už i před Kristem bylo oblečení, to je jistě dokázáno, ale taky se na to muselo nějak přijít.

Příroda a věda má k sobě velmi blízko.

A právě učení, zkoušením a děláním pokusu pokus omyl, je možnost, jak něco vědět a něco dělat. Je opravdu mnoho možností, jak něco udělat a vyrobit. A pokud se nám to už podaří, tak si to můžeme nechat patentovat. Ano, patent je velmi důležitý. Sice to nemění nic na funkčnosti nebo kvalitě daného výrobku nebo věci, se dá patentovat, ale patent je spíš pro samotného vynálezce.

Znalost a věda je pro svět důležitá.

Ten si pak dělá na svůj výmysl, výtvor nárok. To znamená, že nikdo nemá právo a nesmí vyrábět jeho dílo, co má patentované. Sám vynálezce jen může o svém díle rozhodovat. A záleží jen na něm, jak s ním naloží. Může ho samozřejmě i prodat vědě nebo nějakému dalšímu vědci, který jeho daný výrobek nebo nápad více zužitkuje a udělá z něj ještě větší užitek pro lidi. Třeba někdo ve vědě vynalezne lék. A někdo další ten lék využije a udělá z něj nějakou přísadou další lék na další nemoci. A takto to pokračuje dál a dál. A tomu se právě říká věda. Takže jak je již všem známo, věda je důležitá a tady taky z toho vyplývá, že škola a vzdělání je velmi důležité.